Препарат "30 плюс" (от щитовки, клеща, тли) (500 мл)